Vibexcel-Helsestudio - Vibrasjonstrening på Jeløy
All trening ved Vibexcel- Helsestudio foregår på eget ansvar.
Vi forutsetter at trenende setter seg inn i de instruksjoner som står på de ulike treningsapparatene, samt kontraindikasjoner.
Ved event. sykdom må helsesituasjon avklares med lege/ helse personell.

Foreldre er ansvarlige for medbrakte barns sikkerhet.

Benytt innesko. Sprit av maskinene etter trening. Bruk håndklede ved behov.

Kontraindikasjoner:

Vibrasjonstrening  skal ikke benyttes av personer som har følgende:
 
* Graviditet
* Akutte tromboser
* Alvorlig hjerte/ karsykdom
* Nylig operert
* Nyinnsatt kne eller hofteprotese ( 8 uker)
* Akutt prolaps
* Spondylose- alvorlig grad
* Alvorlig diabetes ( du kan trene om du regulerer insulin nivå)
* Epilepsi
* Akuttt betennelse
* Alvorlig migrene (anfall)
* Nylig (8 uker) innsatt metall implantasjoner
* Nylig innsatt spiral ( 4 uker)
* Svulst
 
Hvis det er usikkerhet,bør alltid lege konsulteres.
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint